Български център за нестопанско право

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

Тел./факс: (02) 981 66 17; (02) 988 81 66

e-mail: info@bcnl.org

www.bcnl.org

www.ngobg.info

 

Фондация "Проинфо"

София, п.код 1618, кв. "Павлово", ул. "Св. Екатерина" 3

e-mail: proinfo@proinfobg.org

www.proinfobg.org